Veilig op weg met Vrijbloed

We werken veilig of we werken niet

Bij Vrijbloed Transport staat veiligheid voorop. Werken in de wegenbouw is niet zonder risico, vooral in de binnenstad van grote steden als Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Het gevaar van de dode hoek

De dode hoek van een vrachtwagen zorgt ieder jaar voor slachtoffers in het verkeer. Veel van de slachtoffers zijn fietsers, ongeacht of ze roekeloos reden of zich netjes aan de regels hielden. Vooral de dode hoek aan de rechterkant van een vrachtauto speelt een cruciale rol bij dit gevaar; een chauffeur heeft aan die kant geen direct zicht op fietsers of voetgangers in de dode hoek. De dode hoek kan hierdoor leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Herkenbaarheid in veiligheid

Vrijbloed Transport loopt voorop in de wegenbouw wat betreft herkenbaarheid in veiligheid. Als eerste bedrijf ontwikkelde Vrijbloed in 2000 de dode hoek-sticker. Deze sticker maakt medeweggebruikers, zoals voetgangers en fietsers, alert op het gevaar van de dode hoek. De weggebruikers worden met name gewezen op de dode hoek aan de rechterzijde van vrachtauto’s. Door het doorvoeren van deze veiligheidsmaatregel is bij Vrijbloed het aantal ongevallen en schades gedaald.  

Inmiddels hebben ook enkele gemeentes deze veiligheidsmaatregel overgenomen. Zo hebben Amsterdam, Alkmaar en Zandvoort dode hoek-stickers laten aanbrengen op hun vuilniswagens en/of zuigwagens om medeweggebruikers te wijzen op de dode hoek. 

Veiligheid vrachtwagen vergroten

De dode hoek-sticker is niet de enige bovenwettelijke veiligheidsmaatregel waar Vrijbloed gebruik van maakt. Om de veiligheid van medeweggebruikers te vergroten, maken onze vrachtwagens gebruik van diverse camera’s. Deze camera’s zijn rondom de vrachtwagen geplaatst, waardoor het zicht van de chauffeur wordt verbeterd. We hebben zelfs al vrachtwagens in ons wagenpark met een zichtveld van 170 graden, wat de veiligheid in het verkeer nog meer ten goede komt.

Veilig op weg, zorg dat je gezien wordt

Om de veiligheid op de weg nog meer te verbeteren, is het belangrijk om medeweggebruikers alert te maken op de gevaren van de dode hoek. Om deze reden stelt Vrijbloed vrachtwagens ter beschikking voor dode hoek-lessen op scholen. Bij deze lessen komen onder meer de volgende punten aan bod: 

  • Loop nooit vlak voor of achter een vrachtwagen langs 
  • Stop altijd voor de stopstreep 
  • Gaat de vrachtwagen de bocht om? Blijf rechts en ruim achter de vrachtwagen. 
  • Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan hij jou ook zien. 

Het zijn uiteindelijk niet alleen de vrachtwagenchauffeurs die moeten anticiperen op de gevaren van de dode hoek, maar ook medeweggebruikers moeten bewust zijn van de dode hoek van vrachtwagens.